Telefon: 45 85 26 00 E-post: post@digitopp.no
Telefon: 45 85 26 00 E-post: post@digitopp.no

Hva er – videoer

Forenklet forklaring som forteller hvordan data og den digitale verden er bygget opp

"Hva er" - videoer

Disse videoene forklarer kort, og relativt enkelt, hva de forskjellige elementene i den digitale verden gjør og hvordan de bygger på hverandre. Her har vi strippet bort alt av «fancy» og forstyrrende elementer, og forklarer sakte og forenklet hva data er og hvorfor digitale tjenester fungerer som de gjør.

Selv om man kanskje ikke forstår alt som blir sagt, blir det likevel enklere å forstå videoene som viser hvordan tjenester skal benyttes.

hva er data
hva er det digitale
hva er filer og programmer
hva er internett
hva er epost
hva er registrering og innlogging
Hva er bankID video