Telefon: 45 85 26 00 E-post: post@digitopp.no
Telefon: 45 85 26 00 E-post: post@digitopp.no
bruk hurtigtaster riktig

Hurtigtaster, eller hurtigkommandoer, er taster som kan kombineres sammen for å benyttes på samme måte som menyvalg med musen. Dette betyr at man kan benytte kontrolltastene i kombinasjon med skrivetastene for å utføre ønskede handlinger.

De som benyttes oftest til dette er CTRL, ALT, WINDOWS eller ESC av kontrolltastene, og så er det blitt forsøkt å benytte skrivetastene som tilhører ordet på engelsk.

Eksempel på dette er CTRL – C (copy), som kopierer markerte elementer.

Eller CTRL- S (save), som lagrer det du jobber med.

Hurtigkommandoer finnes ofte i menyen, og står da til høyre i nedtrekk ved siden av det du vanligvis klikker på.

meny som viser hurtigtaster

Det kan også benyttes flere taster enn to. I spesialprogrammer, som Adobe Photoshop for eksempel, kan man trykke Shift – CTRL – ALT – S, for a lagre bilder til Internett bruk. Ikke viktig, kun for å vise at det er mulig.

Når vi er inne på forskjellige programmer, så er det dessverre slik at ikke at alle programmer benytter de samme hurtigkomandoene, men de vanligste, som Klipp Ut, Kopier , Lagre osv, pleier å være like.

Grunnen til at CTRL knappen, som gir oss de vanligste hurigkommandoene, er lokalisert nederst til venstre, er at man på denne måten kan styre musen med høyre hånd, og gi kommandoer med venstre. Dette gir en fin arbeidsflyt og effektiviserer arbeidet betraktelig.

Lykke til!

Liste i over de vanligste hurtigtastene som benyttes i Windows-verden:

Generelle:

Avbryt kommando/ lukk dialogvindu/ gå tilbake. ESC
Angre den siste handlingen. CTRL+Z
Gjøre om den siste handlingen, hvis mulig. CTRL+Y
Merk alt innhold. CTRL+A
Kopiere markerte elementer til utklippstavlen. CTRL+C
Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen. CTRL+X
Lime inn kopierte elementer. CTRL+V
Skrive ut. CTRL+P

Hurtigkommandoer som benyttes i tekstredigering, som Word for eksempel:

Opprette et nytt dokument. CTRL+N
Åpne et dokument. CTRL+O
Lagre dokumentet. CTRL+S
Lukke dokumentet. Ctrl+W
Bruke fet formatering på tekst. CTRL+B
Bruk kursiv formatering på tekst. CTRL+I
Bruke understrekformatering på tekst. CTRL+U
Midtstille teksten. Ctrl+E
Justere teksten til venstre. CTRL + L
Justere teksten til høyre. CTRL + R