Telefon: 45 85 26 00 E-post: post@digitopp.no
Telefon: 45 85 26 00 E-post: post@digitopp.no
Hvorfor vi har laget

Digitopp AS

Det er en stor andel eldre, og andre grupperinger, som ikke har en grunnleggende forståelse for digitale verktøy og tjenester, og som dermed faller utenfor. Dette lager en utfordring, ettersom det er laget nye obligatoriske verktøy og tjenester som SKAL benyttes, som innlevering av selvangivelse, nettbank og lignende.

Mange tilbyr kurs på hvordan tjenester skal benyttes og det laget forenklede apper som forsøker å hjelpe. Men endringstakten er så stor, at mange ikke kjenner igjen tjenestene, hvis de ikke har benyttet dem på en stund. Det kan være at tjeneste har fått ny profil, knapper er flyttet eller tjenesten er utvidet til noe ugjenkjennelig. Eller så husker man rette og slett ikke hvordan man skal benytte dem.

Digitopp AS er laget for å gi alle en mulighet til å forstå det grunnleggende bak data og digitale verktøy, slik at man kan forstå hvorfor de benyttes som de gjør, ikke bare hvordan.

Tanken bak

Filosofi og Struktur

Idéen bak Digitopp startet enkelt, lage videoer som kan minne folk på hvordan de benytter forskjellige verktøy og tjenester. Men det tok ikke lang tid før vi så at den digitale verden har vokst seg for stor. Det er for mange variabler, som forskjellige nettlesere, nettbanker etc. Vi kunne ikke lage en video til hver tjeneste.

Vi forsto dermed at Digitopp måtte tilby muligheten til å lære det grunnleggende i den digitale verden, lage et fundament for alle som ikke kan, eller som trenger hjelp til å bli bedre. Rett og slett forstå hvorfor, ikke bare hvordan.

Strukturen i denne idéen ble derfor bygget slik:

bilde av mus til video opplæring

Opplæringsvideoer

Videoer som viser alt fra “Hva er” til Hvordan bruke” verktøy og tjenester i den digtiale verden.

rakett til video opplæring

Kurs

Kurs i foredragsform, som forenklet forklarer basis for hvordan data og digitale tjenester er bygget opp.

Privattimer

Vi forsøker å bygge opp et landsdekkende arkiv med personer og organisasjoner som tilbyr privattimer.

Kurssteder

Inngå avtaler med eksisterende kursholdere og opplæringsbedrifter, som kan tilby Digitopp etter endt kurs, for påminnelse om hvordan ting benyttes hvis man glemmer dem.

bilde av kloss til video opplæring

Tjenestetilbydere

Tilby mulighet til å lage og publisere opplæringsvideoer for bedrifters egne tjenester, som dermed kan øke brukere i denne kundegruppen.

Sponsorer

Ettersom kostnadene rundt oppbyggelsen av Digitopp har vært markante, søkes det etter sponsorer som ser at de eldre bør innlemmes i den digitale verden for å ikke falle utenfor, og vil være med på noe samfunssnyttig.

Kristian Løvenskiold

Kristian Løvenskiold

Daglig leder

Kristian Løvenskiold er en erfaren datafagmann med over 30 års erfaring i bransjen. Han begynte å jobbe med datamaskiner på 90-tallet, og har siden den gang utviklet en dyp forståelse av den digitale verden