Telefon: 45 85 26 00 E-post: post@digitopp.no
Telefon: 45 85 26 00 E-post: post@digitopp.no
Forenklet forklaring som forteller hvordan data og den digitale verden er bygget opp

Hva er data? En grunnleggende forklaring

For å skjønne, og bruke, den digitale verden, er det fint å forstå hvordan den fungerer. Disse videoene forklarer kort og enkelt hva de forskjellige elementene i den digitale verden gjør og hvordan de bygger på hverandre. Vi jukser litt for å unngå tekniske prinsipper og forklarer heller hva som er viktig, slik at vi alle kan forstå.

Husk: Ikke være redd for å at du ikke forstår alt som blir sagt. Det hele er ment for å til slutt å sitte igjen med en grunnleggende oppfatning av hvordan det hele henger sammen. Dette vil gjøre det enklere å forstå videoene som viser hvordan tjenester skal benyttes.

Hva er data. En forenklet forklaring om begynnelsen
Koder blir filer og behovet for lagring
filer blir til programmer med bruksanvisning
Struktur og adresser i den digitale verden
kommunikasjon mellom datamaskiner
Internett forenklet forklaring
En forenklet forklaring om epost og epostadresser
Operativsystem lager pc av datamaskin
hva er registering og innlogging
Hva er bankID video